hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 4986/UBND-VX
Ngày ban hành 16/10/2021
Ngày hiệu lực 16/10/2021
Trích yếu nội dung hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_1610_UBND_bo_sung_cac_bien_ph220211016092443212_Signed_20211016094215886 (1).pdf
Văn bản mới
Chung nhan Tin Nhiem Mang