PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, việc đẩy mạnh tuyên truyền để toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã được MTTQ Việt Nam thực hiện thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng tiêu chí gia đình, khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông để công nhận “Gia đình văn hoá”, khu dân cư văn hoá trong cuộc vận động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp luôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào vận động toàn dân thực hiện nếp sống văn hóa tham gia giao thông, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện; Tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia; hậu quả tai nạn giao thông; các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; thực hiện nghiêm khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng khu dân cư, hộ gia đình, người dân quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và đội mũ bảo hiểm đối với người lớn, trẻ em  khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện; Phổ biến quy định của pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, sông suối đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện. 

Uỷ ban MTTQ huyện giám sát công tác bảo đảm ATGT tại Công an huyện

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tổ chức cho nhân dân, các khu dân cư đăng ký cam kết và thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với Công an huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 189 tổ an ninh Nhân dân, 189 tổ hòa giải, 92 tổ liên gia tự quản, 68 câu lạc bộ thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh phòng chống tội phạm; 175 mô hình tự quản "Làng bản ANTT-ATXH"; 69 mô hình tự quản về ANTT “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”; 39 mô hình tự quản về "phòng cháy, chữa cháy”; 53 khu dân cư tự quản, bảo vệ môi trường; 30 tổ, đội bảo vệ môi trường; phối hợp ra mắt mô hình "Ánh sáng an ninh" tại Gia Phú...qua đó góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, TTATXH, ATGT, xây dựng thôn, TDP, khu dân cư lành mạnh, đoàn kết và phát triển bền vững. Năm 2020, MTTQ huyện đã tổ chức giám sát công tác đảm bảo trật tự ATGT - Công an huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND các xã Xuân Giao, Phú Nhuận. Phát huy vai trò, hoạt động của các tổ, nhóm tự quản trong việc giám sát xây dựng công trình giao thông, đường làng, ngõ xóm, quản lý hành lang bảo vệ các công trình giao thông và các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông khác. Việc duy trì các mô hình, xây dựng khu dân cư, gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động được người dân đồng tình hưởng ứng tham gia và đã trở thành phong trào thường xuyên trong nhân dân góp phần hạn chế và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung và công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói riêng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

Tuyên truyền, vận động mọi người dân hiểu biết pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tự giác thực hiện và vận động người khác cùng thực hiện. Chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ sửa đổi; Nghị định của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và  đường sắt”, nội dung xây dựng gia đình, khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn hoá giao thông, có trách nhiệm với bản thân cộng đồng, biết tôn trọng nhường nhịn, biết chia sẻ giúp đỡ người khác khi tham gia gia thông…qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Gắn tiêu chí xây dựng gia đình, khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”, tiếp tục nhân rộng mô hình, điển hình tốt về an toàn giao thông; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người có uy tín tại cộng đồng trong công tác an toàn giao thông; thực hiện tốt việc kiểm điểm cán bộ khi có thông báo danh sách cán bộ vi phạm trật tự an toàn giao thông về khu dân cư.

Tuyên truyền, vận động tới mọi người dân có trách nhiệm tham gia bảo vệ các công trình giao thông, hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ, đường sông và đường sắt và các phương tiện giao thông cá nhân; kịp thời phản ánh điểm đen tai nạn giao thông tới cơ quan chức năng, phối hợp giải quyết và vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật và giúp người bị nạn khi xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn.

Có các hình thức tuyên truyền ATGT cụ thể, đa dạng như: trình bày bằng hệ thống câu hỏi, đáp, hình ảnh khi chuyển tới khu dân cư. Ở mỗi thời điểm cần có hình thức tuyên truyền phù hợp, nội dung tuyên truyền  dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp từng vùng.

Hiện nay với 189 Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư với 945 thành viên, đây là lực lượng tuyên truyền viên rộng lớn ở địa phương, cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm chính trị, trong đó có tuyên truyền thực hiện ATGT tại các khu dân cư ngày càng hiệu quả./.

Lê Giang Vân 

 

Lê Giang Vân
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang