Thôn Mom Đào xã Thái Niên tổ chức ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư

Ngày 6/11, Thôn Mom Đào xã Thái Niên tổ chức ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư. Tham dự ngày hội có đồng chí Ngô Minh Quế PBT huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo cấp uỷ chính quyền xã Thái Niên và nhân dân thôn Mom Đào.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận Thôn Mom Đào đã ôn lại lịch sử, truyền thống của MTTQ Việt Nam 92 năm qua; vị trí, vai trò của MTTQ trong lịch sử cũng như trong sự nghiệp cách mạng hiện nay và báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ thôn Mom Đào phát động Năm 2022, Toàn dân trong thôn đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống tinh thần. Ban Công tác mặt trận đã tham mưu cho chi bộ để tổ chức tuyên truyên vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2022, kết quả đã vận động ủng hộ được trên 3 triệu  đồng. Cùng với đó, đã vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; khuyến khích học nghề và phát triển nguồn nhân lực, tích cực xây dựng xã hội học tập. Tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa". Năm 2022 có toàn thôn có 274/288 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 95,1%. Ngoài ra, thôn Mom Đào thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công. Tổng số quỹ đền ơn đáp nghĩa đã vận động được gần 3 triệu đồng. Vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, thường xuyên làm tổng vệ sinh; xây dựng các mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm, sáng - xanh - sạch - đẹp với 850 công/ năm. Trong năm vận động nhân dân làm đường điện thắp sáng được 02 km, đường cờ cắm theo mẫu được 02 km. Ước tính kinh phí khoảng 10.200.000 đồng.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Ngô Minh Quế, Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định: Đoàn kết là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Càng trong gian khó, tinh thần đại đoàn kết lại càng được phát huy, trở thành sức mạnh nội sinh để đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị thôn Mom Đào phấn đấu xóa hộ nghèo trên địa bàn. Đồng thời xây dựng khu dân cư đoàn kết, dân chủ, tự quản trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn minh. Cán bộ và nhân dân trong thôn cần nỗ lực hơn nữa để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quốc phòng- an ninh; tiếp tục phấn đấu để duy trì những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống; đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn xã. 

Ngày hội Đại đoàn kết của khu dân cua thôn Mom Đào diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ; quê hương đất nước, các trò chơi dân gian thu hút sự tham gia đông đảo của người dân địa phương.

Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Ngô Minh Quế cũng đã đến thăm và tặng quà các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong thôn Mom Đào. Đồng chí chủ tịch UBND huyện đã lắng nghe những tâm tư, nguyên vọng của nhân dân, đồng thời, động viên các hộ chuyên tâm làm ăn, xoá đói giảm nghèo. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ khó khăn cả về vật chất và tinh thần, hỗ trợ các hộ tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình.

Hoàng Trọng

Hoàng Trọng
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang